ماده 67 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 67 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 67 – گزارش‌ها و نامه‌هايي كه هويت گزارش‌دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي‌تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد كه به نظر دادستان براي…

Details

ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 66 – سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه…

Details

ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 65 – هرگاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرايم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي كه قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قرائن و امارات…

Details

ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 64 – جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است: الف – شكايت شاكي يا مدعي خصوصي ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس ت – اظهار و اقرار…

Details

ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 63 – تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از…

Details

ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 62 – تحميل هزينه‌هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و…

Details

ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 61 – تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود،…

Details

ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 60 – در بازجويي‌ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال‌كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان…

Details

ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 59 – ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره‏ گذاري نمايند، در صورتمجلسي كه براي مقام قضايي ارسال مي‌كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند. تبصره – رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره ‏گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا…

Details

ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 58 – ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضايي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. در صورتي…

Details