ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 57 – چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي‌كنند. تاریخچه…

Details

ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 56 – ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مكان‌هاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 55 – ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضايي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به‌طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 54 – ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را كه انجام داده‏ اند به آنان تسليم مي‌كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضايي به آنان ارجاع شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 53 – ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحت‌ نظر، ‌علت تحت ‌نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورتمجلس قيد كنند و آن را به امضاء…

Details

ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 52 – هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به‌ صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 51 – بنا به درخواست شخص تحت‌ نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت‌ نظر معاينه به‌عمل مي‌آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی…

Details

ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 50 – شخص تحت‌ نظر مي‌تواند به‌ وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت‌ نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به‌عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت‌…

Details

ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 49 – به محض آنكه متهم تحت‌ نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت‌ نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با…

Details

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 48 – با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك‌ساعت باشد ملاحظات…

Details