ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 7 – در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران…

Details

ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 6 – متهم، بزه‌ديده، شاهد و ساير افراد ذي‌ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

Details

ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 5 – متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 4 – اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت…

Details

ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 3 – مراجع قضايي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي‌شود، جلوگيري كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری…

Details

ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 2 – دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، به صورت يكسان اعمال شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 1 – آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و…

Details

قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات 94 / آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

    قانون آیین دادرسی كیفری (مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲) با الحاقات آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 8/7/1393 و اصلاحات مصوب 24/3/1394   بخش اول – كلیات فصل اول – تعریف آیین دادرسی كیفری و اصول حاكم بر آن ماده ۱- آیین دادرسی كیفری مجموعه مقررات و قواعدی است كه برای كشف جرم،…

Details

ماده 528 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 528 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 528 – دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه براساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (‌ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي…

Details

ماده 527 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 527 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 527 – چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور…

Details