ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 102 – انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان يافته باشد كه…

Details

ماده 101 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 101 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 101 – بازپرس مكلف است در مواردي كه دسترسي به اطلاعات فردي بزه‏ ديده، از قبيل نام و نام خانوادگي، نشاني و شماره تلفن، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه‏ ديده را به همراه داشته باشد، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از…

Details

ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 100 – شاكي مي‌تواند در هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفي و ادله‏اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد، صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا…

Details

ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 99 – هرگاه بازپرس ضمن تحقيق، جرم ديگري را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكايت شاكي نيز قابل تعقيب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون براي حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به‌عمل مي‌آورد…

Details

ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 98 – بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏ آوري ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولي مي‌تواند در غير جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم…

Details

ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 97 – بازپرس به‌منظور حمايت از بزه‏ ديده، شاهد، مطلع، اعلام كننده جرم يا خانواده آنان و همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت ضرورت، انجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور مي‌دهد. ضابطان دادگستري مكلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به…

Details

ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 96 – انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامي و قضايي ممنوع است مگر در مورد اشخاص زير كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير و يا ساير مشخصات مربوط به…

Details

ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 95 – بازپرس مكلف است براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم، اقدامات فوري را به‌عمل آورد و در تحصيل و جمع ‏آوري ادله وقوع جرم تأخير نكند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و…

Details

ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 94 – تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع انجام آن نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده…

Details

ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 93 – بازپرس بايد در كمال بي‌طرفي و در حدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است فرق نگذارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود…

Details