معنی حقوقی اسناد مثبته‌ گمرکی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسناد مثبته‌ گمرکی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسناد مثبته‌ گمرکی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسناد مثبته‌گمرکی که در موارد سوء ظن قاچاق ممکن است به آن استناد کرد عبارت است از پروانه ورود گمرکی، پته مسافری، قبض سپرده ‌که به موجب ‌آن‌ کالا…

Details

معنی حقوقی اسناد کتبی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسناد کتبی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسناد کتبی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسناد کتبی عبارت است از کلیه نوشتجات طرفین اعم از این که رسمی باشد یا عادی. (ماده 269 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)   mhtl.ir http://mhtrl.ir   برای دسترسی…

Details

معنی حقوقی اسناد عادی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسناد عادی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسناد عادی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است. (ماده 1289 قانون مدنی) اسناد عادی: اسناد عادی سندی است که غیر از اسناد رسمی باشد. (ماده 283 قوانین موقتی…

Details

معنی حقوقی اسناد رسمی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسناد رسمی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسناد رسمی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی…

Details

معنی حقوقی اسناد دولتی محرمانه و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسناد دولتی محرمانه و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسناد دولتی محرمانه در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه…

Details

معنی حقوقی اسناد دولتی سری و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسناد دولتی سری و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسناد دولتی سری در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب…

Details

معنی حقوقی اسناد دولتی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسناد دولتی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسناد دولتی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از قبیل…

Details

معنی حقوقی اسناد خلاف واقع و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسناد خلاف واقع و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسناد خلاف واقع در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاهه‌ای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید. (تبصره…

Details

معنی حقوقی اسناد خزانه و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسناد خزانه و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسناد خزانه در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسنادخزانه اسناد بی‌نامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌داری کل در جریان سال مالی انتشار می‌یابد. (ماده 1 از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)   mhtl.ir…

Details

معنی حقوقی اسم خاص و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسم خاص و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسم خاص در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسمی است که برای نامیدن شخص معین یا جای معین یا چیز معین به کار می‌رود. (بند ج ماده 1 از آیین‌‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه…

Details