معنی حقوقی اراضی موات شهری و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی موات شهری و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی موات شهری در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366) اراضی موات شهری: اراضی موات شهری زمین‌هایی است که…

Details

معنی حقوقی اراضی موات و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی موات و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی موات در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : زمین‌هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 5 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا…

Details

معنی حقوقی اراضی منابع طبیعی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی منابع طبیعی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی منابع طبیعی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : جنگل‌ها و مراتع: بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌های دولتی‌، جنگل‌های دست کاشت می‌باشد. غیر از اراضی فوق‌الذکر زمین‌هایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین‌هایی که…

Details

معنی حقوقی اراضی مستحدث و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی مستحدث و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی مستحدث در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اراضی مستحدث عبارت است از زمین‌هایی که در نتیجه پایین‌ رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفت آب…

Details

معنی حقوقی اراضی مستحدثه و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی مستحدثه و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی مستحدثه در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه‌ها و تغییر بستر رودخانه‌ها یا خشک شدن تالاب‌ها ایجاد شده باشد. (بند 8 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح…

Details

مقامات کردستان عراق حاضر به تعلیق رفراندوم و گفتگو با دولت مرکزی شدند

به گزارش روییترز، در بیانیه ای که اقلیم کردستان عراق در روز چهارشنبه منتشر نموده ، اعلام شده است: در طرح پیشنهادی خود حاضر به تعلیق رفراندوم است  این طرح پیشنهادی شامل گفت و گو با دولت مرکزی عراق براساس قانون اساسی این کشور میباشد. در مقابل اقلیم کردستان در ادامه این بیانیه خواستار توقف…

Details

معنی حقوقی اراضی متعلق به شهرداری و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی متعلق به شهرداری و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی متعلق به شهرداری در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از زمین‌های متعلق به شهرداری – یاد شده در ماده (13) قانون – کلیه زمین‌هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری‌ها تعلق دارد. اعم…

Details

معنی حقوقی اراضی متعلق به دولت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی متعلق به دولت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی متعلق به دولت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده 13 قانون کلیه زمین‌هایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام…

Details

معنی حقوقی اراضی کشت موقت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی کشت موقت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی کشت موقت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین به…

Details