معنی حقوقی اتصال خورجینی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اتصال خورجینی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اتصال خورجینی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : نوعی اتصال تیر به ستون که در آن تیرها از دو طرف ستون عبور می‌نمایند و هر تیر با دو نبشی از بالا و پایین به ستون وصل شده است. (از…

Details

معنی حقوقی اتحادیه منطقه‌ای صنفی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اتحادیه منطقه‌ای صنفی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اتحادیه منطقه‌ای صنفی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : در هر منطقه شهرداری افراد یک صنف با یکدیگر تشریک مساعی و معاضدت نموده و برای حفظ حقوق و حیثیت و شئون شغلی خود تشکیل یک اتحادیه منطقه‌ای صنفی…

Details

معنی حقوقی اتحادیه صنفی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اتحادیه صنفی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اتحادیه صنفی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : افراد یک صنف که برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی با یکدیگر اشتراک مساعی و معاضدت می‌کنند تشکیل اتحادیه صنفی را می‌دهند. اتحادیه صنفی دارای شخصیت حقوقی است. (ماده 5 از…

Details

معنی حقوقی اتحادیه شهرداری‌های کشور و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اتحادیه شهرداری‌های کشور و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اتحادیه شهرداری‌های کشور در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : به منظور ایجاد همکاری بین‌ شهرداری‌های کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها سازمانی به نام اتحادیه شهرداری‌های کشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه‌ آن بر حسب پیشنهاد…

Details

معنی حقوقی اتحادیه شهرداری‌های ایران و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اتحادیه شهرداری‌های ایران و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اتحادیه شهرداری‌های ایران در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اتحادیه شهرداری‌های ایران که با عضویت کلیه شهرداری‌های‌کشورتشکیل‌می‌گردد و در این‌ اساسنامه ‌اتحادیه نامیده می‌شود مؤسسه‌ای است ملی و غیر سیاسی و دارای شخصیت حقوقی. (ماده 1 از لایحه…

Details

معنی حقوقی اتحادیه و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اتحادیه و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اتحادیه در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : سندیکا جمعیتی است‌که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت می‌توانند‌ برای‌ حفظ منافع‌حرفه‌ای و بهبود وضع مادی و‌ اجتماعی خود تشکیل دهند. ائتلاف چند…

Details

معنی حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است‌که دارای شخصیت حقوقی و استقلال…

Details

معنی حقوقی اتاق اصناف و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اتاق اصناف و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اتاق اصناف در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : سازمانی است‌ که به موجب این قانون تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است. (ماده 6 از قانون نظام صنفی مصوب 16/3/1350)   mhtl.ir http://mhtrl.ir   برای دسترسی به تعاریف قانونی…

Details

معنی حقوقی ابرا و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی ابرا و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه ابرا در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : ابرا عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید. (ماده 289 از قانون مدنی) mhtl.ir http://mhtrl.ir برای دسترسی به تعاریف قانونی کلماتی که با حرف ” ب ”…

Details

معنی کلمات و اصطلاحات حقوقی / ترمینولوژی حقوقی حرف الف بر مبنای تعاریف قانونی

معنی کلمات و اصطلاحات حقوقی / ترمینولوژی حقوقی حرف الف بر مبنای تعاریف قانونی علم عدالت یا علم حقوق از شمار علوم دشوار است قواعد و اصول آن وسیع است و این قواعد و اصول هریک دستخوش مستثنیات ای است به طوری که می‌توان آن را علم اصل و استثنا نامید. علمی که از مقداری…

Details