معنی حقوقی آبشخور و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آبشخور و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آبشخور در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : محل و تأسیساتی است که در مجاورت رودخانه یا محل مناسب دیگر برای نوشیدن آب چهارپایان از‌آن استفاده می‌شود. (بند3 از بخش‌تعاریف آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی…

Details

معنی حقوقی آب ساحلی ایران و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آب ساحلی ایران و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آب ساحلی ایران در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : قسمتی از دریا که به فاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست‌ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد است آب ساحلی ایران محسوب…

Details

معنی حقوقی آبزی‌دارکردن و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آبزی‌دارکردن و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آبزی‌دارکردن در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت است از رها سازی گونه‌های بومی آبزی که ذخایر آن از بین رفته یا در حال انقراض است و نیز رها سازی گونه‌های غیربومی به یک منبع جاری یا ساکن از آب‌های…

Details

معنی حقوقی آبزیان قابل پرورش و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آبزیان قابل پرورش و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آبزیان قابل پرورش در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت است از آن دسته از ماهی‌ها، سخت‌پوستان، نرمتنان، گیاهان آبزی که ارزش اقتصادی و پرورشی دارند. (بند 2 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی حفاظت و بهره‌برداری از منابع…

Details

معنی حقوقی آبزیان و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آبزیان و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آبزیان در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارتند از کلیه موجودات زنده اعم از جانوری و گیاهی آب‌های شیرین، شور و لب شور دریا یا موجوداتی که مراحلی از چرخه زندگی (شامل کلیه مراحل رشد و نمو از قبیل تخم،…

Details

معنی حقوقی آبراهه و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آبراهه و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آبراهه در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : مجرای باریک طبیعی است برای جریان یافتن آب. (بند 2 از آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)     برای دسترسی به تعاریف قانونی…

Details

معنی حقوقی آبخیزداری و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آبخیزداری و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آبخیزداری در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : مدیریت منابع زیست‌محیطی یک آبخیز به نحوی که به بهترین وجه اهداف مدیریت طرح را برای بهره‌برداری مداوم از این منابع برآورده سازد. (بند 1 از آیین‌نامه اجرای‌قانون حفظ و تثبیت‌کناره وبستر رودخانه‌های…

Details

معنی حقوقی آب خالصه و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آب خالصه و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آب خالصه در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : مقصود از آب و زمین خالصه که در مواد فوق ذکر شده باشد آب و زمینی باشد که در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالی را که در حکم املاک اربابی…

Details

پیام اردوغان به کردستان عراق: اسرائیل نمی تواند شما را نجات دهد

پیام اردوغان به کردستان عراق: اسرائیل نمی تواند شما را نجات دهد    حریت گزارش داد ،  اردوغان  ضمن اعلام هشدار به اقلیم کردستان عراق در خصوص برگزاری رفراندوم، تاکید کرد که ترکیه تمام گزینه های اقتصادی و نظامی علیه اقلیم کردستان را روی میز دارد. اردوغان همچنین با تاکید بر این موضوع که تصمیم…

Details

معنی حقوقی آب آشامیدنی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آب آشامیدنی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آب آشامیدنی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : آب آشامیدنی: آب گوارایی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استانداردهای مصوب باشد و مصرف آن عارضه سویی در کوتاه‌مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند.…

Details