معنی حقوقی اسناد رسمی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسناد رسمی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسناد رسمی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی…

Details

معنی حقوقی اسناد دولتی محرمانه و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسناد دولتی محرمانه و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسناد دولتی محرمانه در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه…

Details

معنی حقوقی اسناد دولتی سری و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسناد دولتی سری و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسناد دولتی سری در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب…

Details

معنی حقوقی اسناد دولتی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسناد دولتی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسناد دولتی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از قبیل…

Details

معنی حقوقی اسناد خلاف واقع و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسناد خلاف واقع و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسناد خلاف واقع در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاهه‌ای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید. (تبصره…

Details

معنی حقوقی اسناد خزانه و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسناد خزانه و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسناد خزانه در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسنادخزانه اسناد بی‌نامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌داری کل در جریان سال مالی انتشار می‌یابد. (ماده 1 از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)   mhtl.ir…

Details

معنی حقوقی اسم خاص و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسم خاص و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسم خاص در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسمی است که برای نامیدن شخص معین یا جای معین یا چیز معین به کار می‌رود. (بند ج ماده 1 از آیین‌‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه…

Details

معنی حقوقی اسرای آزاد شده و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسرای آزاد شده و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسرای آزاد شده در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می‌گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور…

Details

معنی حقوقی استیناف تبعی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استیناف تبعی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استیناف تبعی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای استیناف دارند: 1. متهم، 2. اشخاصی که محکوم به تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده‌اند، 3. مدعی العموم بدایت، 4. مدعی خصوصی از حیث ضرر…

Details

معنی حقوقی استعفا و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استعفا و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استعفا در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : کسانی که نیروهای مسلح … برای تحصیل آن‌ها هزینه‌ای پرداخت کرده باشد در صورت وجود یکی از شرایط زیر می‌توانند استعفا دهند. 1- پرداخت دو برابر هزینه تحصیل، 2- انجام خدمت پس از…

Details