معنی حقوقی اثرهای مورد حمایت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اثرهای مورد حمایت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اثرهای مورد حمایت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است: 1- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری،2- شعر…

Details

معنی حقوقی اثر مشترک و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اثر مشترک و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اثر مشترک در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق…

Details

احتمال محاکمه و عزل ترامپ به دلیل آزار جنسی

احتمال محاکمه و عزل ترامپ به دلیل آزار جنسی گزارش یورو نیوز فارسی راجع به احتمال عزل ترامپ بی‌تردید سخنان جنجالی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را که سال گذشته ویدئوی آن منتشر شد به یاد دارید. سخنانی رکیک نسبت به زنان که در سال ۲۰۰۵ ضبط شده و به گفته آقای ترامپ چیزی جز…

Details

چگونه می توان نام را تغییر داد ؟ / مرجع صالح برای رسیدگی به تغییر نام

تغییر نام چگونه انجام می گیرد ؟ / مرجع صالح برای رسیدگی به تغییر نام افراد قبل از صدور  رای جدید دیوان عذالت اداری ، مرجع صالح برای تغییر نام دادگاه بود و افراد برای تغییر نام خود باید دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال تنظیم می نمودند تا پس از صدور حکم توسط دادگاه…

Details

معنی حقوقی اثر و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اثر و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اثر در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدید آورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که…

Details

معنی حقوقی اتومبیل‌سواری و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اتومبیل‌سواری و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اتومبیل‌سواری در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اتومبیل‌سواری عبارت از اتومبیلی است که برای حمل مسافر استفاده گردد از قبیل سواری شهری، سواری صحرایی، مینی‌بوس، اتوبوس هر چند خارج از رده یا اسقاطی باشد. (ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی تبصره…

Details

معنی حقوقی اتومبیل دولتی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اتومبیل دولتی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اتومبیل دولتی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اتومبیل دولتی وسیله‌ای است که برای اجرای وظایف معین و مشخص در هر وزارتخانه یا شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی مورد استفاده قرار گیرد و به پست سازمانی یا مقام معین…

Details

معنی حقوقی اتومبیل تعلیماتی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اتومبیل تعلیماتی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اتومبیل تعلیماتی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اتومبیلی است که دارای علائم مشخصه، مندرج در این آیین‌نامه بوده و به وسیله آن به هنرآموزان آموزشگاه تعلیم رانندگی آموزش داده می‌شود. (بند 6 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های…

Details

معنی حقوقی اتومبیل اختصاصی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اتومبیل اختصاصی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اتومبیل اختصاصی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اتومبیل اختصاصی اتومبیلی است که حق استفاده از آن در اختیار مقامات مندرج در ماده 6 این آیین‌‌نامه می‌باشد. سایر اتومبیل‌های دولتی جزو اتومبیل‌های خدمت شناخته می‌شود که استفاده از آن‌ها…

Details

دستورالعمل نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج‌شده از سامانه‌های استخراج اطلاعات مالیاتی

نحوه بررسی مالیات متعلقه مودیان درآمد واقعی مؤدی براساس ادله و مستندات نه صرفا اطلاعیه‌های استخراج شده از سامانه پیرو دستورالعمل شماره 200/93/537 مورخ 10/28/ 1393 موضوع نحوه برخورد و اقدام در خصوص اطلاعیه‌های واصله از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، علیرغم تاکیدهای مکرر بر اجرای مفاد دستورالعمل صدرالذکر ملی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد از جمله…

Details