معنی حقوقی استیناف تبعی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استیناف تبعی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استیناف تبعی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای استیناف دارند: 1. متهم، 2. اشخاصی که محکوم به تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده‌اند، 3. مدعی العموم بدایت، 4. مدعی خصوصی از حیث ضرر…

Details

معنی حقوقی استعفا و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استعفا و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استعفا در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : کسانی که نیروهای مسلح … برای تحصیل آن‌ها هزینه‌ای پرداخت کرده باشد در صورت وجود یکی از شرایط زیر می‌توانند استعفا دهند. 1- پرداخت دو برابر هزینه تحصیل، 2- انجام خدمت پس از…

Details

معنی حقوقی استر و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استر و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استر در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش‌دهم مترمکعب چوب محسوب می‌شود. (بند16 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب25/5/1346)…

Details

معنی حقوقی استخراج و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استخراج و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استخراج در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد. (بند د ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377) استخراج: مجموعه عملیاتی که…

Details

معنی حقوقی استخدام وزارت اطلاعات و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استخدام وزارت اطلاعات و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استخدام وزارت اطلاعات در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : استخدام: عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در وزارتخانه. (ماده 1 از قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 25/4/1374)   mhtl.ir http://mhtrl.ir   برای دسترسی به تعاریف قانونی کلماتی…

Details

معنی حقوقی استخدام غیررسمی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استخدام غیررسمی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استخدام غیررسمی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از استخدام غیررسمی مذکور در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هر گونه استخدام به صورت پیمانی، قراردادی، خرید خدمت، روزمزد و کارگری و عناوین مشابه می‌باشد. (تبصره 3 ماده…

Details

معنی حقوقی استخدام دولت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استخدام دولت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استخدام دولت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی است. (بند الف ماده 1 از قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)   mhtl.ir http://mhtrl.ir  …

Details

معنی حقوقی استخدام (سپاه پاسداران) و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استخدام (سپاه پاسداران) و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استخدام (سپاه پاسداران) در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : استخدام در سپاه عبارت است از گزینش افراد واجد صلاحیت برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیش‌بینی شده در این قانون. (ماده 4 از قانون مقررات استخدامی…

Details

معنی حقوقی استخدام ارتش و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استخدام ارتش و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استخدام ارتش در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : استخدام در ارتش عبارت است از پذیرفته شدن شخص برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیش‌بینی شده در این قانون. (ماده 18 از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب…

Details

معنی حقوقی استخدام (بانک) و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استخدام (بانک) و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استخدام (بانک) در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : استخدام: عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در بانک طبق ضوابط این آیین‌نامه. (بند ج ماده 1 از آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)  …

Details