معنی حقوقی از کار افتادگی جزئی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی از کار افتادگی جزئی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه از کار افتادگی جزئی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : از کار افتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد…

Details

معنی حقوقی از کار افتادگی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی از کار افتادگی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه از کار افتادگی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : از کار افتادگی موضوع مقررات این فصل عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی شخص به انجام دادن اموری که متعارفاً به آن اشتغال داشته است. (ماده 51 از…

Details

معنی حقوقی ارزیابی ذخایر و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی ارزیابی ذخایر و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه ارزیابی ذخایر در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : کاوش‌هایی است که جهت تعیین میزان اولیه (مرجع) توده زنده آبزیان صورت می‌گیرد. (بند 11 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/2/1378…

Details

معنی حقوقی ارزشیابی شغل و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی ارزشیابی شغل و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه ارزشیابی شغل در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت از مقایسه مهارت‌ها، مسئولیت‌ها، کوشش‌ها و شرایط محیط کار هریک از مشاغل سازمان به منظور تعیین ارزش و اهمیت نسبی آن‌ها با استفاده از معیارها و ضوابط مورد سنجش است.…

Details

معنی حقوقی ارزش ویژه سهام و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی ارزش ویژه سهام و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه ارزش ویژه سهام در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت است از مجموع سرمایه ثبت و پرداخت شده و اندوخته‌های آزاد قابل تقسیم و مانده حساب سود و زیان سنواتی. (بند 3 از تصویبنامه اجازه اقدام وزارتخانه‌های صنایع…

Details

معنی حقوقی ارزش کالای صادراتی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی ارزش کالای صادراتی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه ارزش کالای صادراتی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : کالای صادراتی پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مأموران گمرک مورد معاینه و ارزیابی قرار می‌گیرد. ارزش کالای صادراتی در گمرک عبارت است از بهای عمده‌فروشی بازار داخلی به…

Details

معنی حقوقی ارزش کالا و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی ارزش کالا و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه ارزش کالا در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : ارزش کالاهای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی…

Details

معنی حقوقی ارزش خالص و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی ارزش خالص و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه ارزش خالص در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور ارزش کل دارایی‌ها منهای ارزش کل بدهی‌های بخش دولتی است. (از ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)   mhtl.ir http://mhtrl.ir   برای دسترسی به تعاریف…

Details

معنی حقوقی ارتکاب عمل به طور علنی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی ارتکاب عمل به طور علنی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه ارتکاب عمل به طور علنی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : از نقطه‌نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی ارتکاب آن در مریی و منظر…

Details

معنی حقوقی ارتقا و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی ارتقا و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه ارتقا در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت از احراز یک رده شغلی بالاتر از رده شغلی قبلی است. (بند ظ از آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)   mhtl.ir…

Details