معنی حقوقی اتحادیه و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اتحادیه و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اتحادیه در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : سندیکا جمعیتی است‌که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت می‌توانند‌ برای‌ حفظ منافع‌حرفه‌ای و بهبود وضع مادی و‌ اجتماعی خود تشکیل دهند. ائتلاف چند…

Details

معنی حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است‌که دارای شخصیت حقوقی و استقلال…

Details

معنی حقوقی اتاق اصناف و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اتاق اصناف و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اتاق اصناف در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : سازمانی است‌ که به موجب این قانون تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است. (ماده 6 از قانون نظام صنفی مصوب 16/3/1350)   mhtl.ir http://mhtrl.ir   برای دسترسی به تعاریف قانونی…

Details

معنی حقوقی ابرا و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی ابرا و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه ابرا در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : ابرا عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید. (ماده 289 از قانون مدنی) mhtl.ir http://mhtrl.ir برای دسترسی به تعاریف قانونی کلماتی که با حرف ” ب ”…

Details

معنی کلمات و اصطلاحات حقوقی / ترمینولوژی حقوقی حرف الف بر مبنای تعاریف قانونی

معنی کلمات و اصطلاحات حقوقی / ترمینولوژی حقوقی حرف الف بر مبنای تعاریف قانونی علم عدالت یا علم حقوق از شمار علوم دشوار است قواعد و اصول آن وسیع است و این قواعد و اصول هریک دستخوش مستثنیات ای است به طوری که می‌توان آن را علم اصل و استثنا نامید. علمی که از مقداری…

Details

معنی حقوقی ابتکار و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

  معنی حقوقی ابتکار و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه ابتکار در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت از آفرینش روش‌های تازه برای پیشبرد کارها (نوآوری) است. (بند ط از ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت…

Details

معنی کلمات و اصطلاحات حقوقی / ترمینولوژی حقوقی حرف ب بر مبنای تعاریف قانونی

معنی کلمات و اصطلاحات حقوقی / ترمینولوژی حقوقی حرف ب بر مبنای تعاریف قانونی علم عدالت یا علم حقوق از شمار علوم دشوار است قواعد و اصول آن وسیع است  و این قواعد و اصول  هریک  دستخوش مستثنیات ای است به  طوری که می‌توان آن را  علم اصل و استثنا نامید. علمی که از مقداری اصول فراهم…

Details

صدای انفجار مهیب در ارومیه / ارتش توضیح داد

پس از آن که در ساعت یک بعد از ظهر مردم ارومیه دو صدای انفجار مهیبی را شنیدند ، قرارگاه منطقه ای شمالغرب ارتش جمهوری اسلامی  با انتشار اطلاعیه ای توضیحاتی را پیرامون صداهای انفجار شنیده شده ، ارائه داد. صدای دو انفجار مهیب که موجب ترس و وحشت مردم ارومیه شد امروز چهارشنبه حوالی…

Details

معنی حقوقی آیین‌کار و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آیین‌کار و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آیین‌کار در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : آیین‌کار عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به روش‌هایی که در مورد ساخت، تولید، نصب، آزمایش، به کار انداختن یا استفاده از یک کالا یا دستگاه یا ابزار یا وسیله به کار برده…

Details

معنی حقوقی آیین‌ دادرسی مدنی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آیین‌ دادرسی مدنی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آیین‌ دادرسی مدنی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی‌کشور و سایر مراجعی که به…

Details