معنی حقوقی آزادگان و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آزادگان و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آزادگان در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : کسانی هستند که بر اساس گواهی ستاد رسیدگی به امور آزادگان در اسارت دشمنان انقلاب اسلامی ایران بوده‌اند. (بند ب تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به…

Details

معنی حقوقی آثار ملی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آثار ملی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آثار ملی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : کلیه‌آثار‌صنعتی و‌ابنیه ‌و ‌اماکنی‌که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت‌ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت‌ ماده13‌ این‌ ‌قانون‌ می‌توان‌ جز‌آثار‌ملی ایران محسوب داشت و در تحت…

Details

معنی حقوقی آثار غیرمکتوب و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آثار غیرمکتوب و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آثار غیرمکتوب در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : آثار غیر مکتوب در این مصوبه عبارت است از: الف) انتشارات الکترونیک (کتاب‌های ‌متنی، کتاب‌های تصویر ساکن و متحرک، کتاب‌های‌گویا  و… )، ب) مواد شفاف (میکروفرم‌ها، اسلاید و … )، ج)…

Details

معنی حقوقی آثار سمعی ‌و بصری ‌مستهجن و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آثار سمعی ‌و بصری ‌مستهجن و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آثار سمعی ‌و بصری ‌مستهجن در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : آثار سمعی‌ و بصری مستهجن به آثاری‌گفته می‌شود‌که محتوای‌ آن‌ها نمایش‌ برهنگی زن و مرد یا اندام تناسلی یا نمایش‌ آمیزش جنسی باشد. (تبصره 5…

Details

رانندگان درون شهری وانت،نیسان، آژانس … چگونه مشمول بیمه تامین اجتماعی میشوند؟

بیمه تامین اجتماعی رانندگان درون شهری وانت بار ، کامیونت ، آژانس ، نیسان ، تاکسی درسال 1386 قانونی از مجلس گذشت که مطابق آن رانندگان درون شهری می توانستند از حمایت های بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با کمک یارانه 10/27  دولت استفاده نمایند. این یارانه طی سالهای بعد افزایش یافته ، به 13.5/27…

Details

معنی حقوقی آثار سمعی و بصری مبتذل و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آثار سمعی و بصری مبتذل و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آثار سمعی و بصری مبتذل در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ…

Details

معنی حقوقی آب‌های ساحلی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آب‌های ساحلی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آب‌های ساحلی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : قسمتی از دریا که به فاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست‌ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد باشد آب ساحلی‌ایران محسوب و در این…

Details

معنی حقوقی آب‌های پذیرنده و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آب‌های پذیرنده و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آب‌های پذیرنده در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت است از آب‌های سطحی و زیرزمینی از جمله قنوات، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و دریاها که فاضلاب به آن‌ها تخلیه می‌گردد. (بند 7 ماده 1 از آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب صوب…

Details

معنی حقوقی آب‌های ایران و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آب‌های ایران و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آب‌های ایران در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : آب‌های ایران عبارت است از کلیه آب‌های داخلی و ساحلی و دریای سرزمینی که تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. (بند 8 ماده 1 از آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی…

Details

معنی حقوقی آبشخور و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آبشخور و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آبشخور در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : محل و تأسیساتی است که در مجاورت رودخانه یا محل مناسب دیگر برای نوشیدن آب چهارپایان از‌آن استفاده می‌شود. (بند3 از بخش‌تعاریف آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی…

Details