تصویر سند مالکیت بر دختر 20 ساله و خرید و فروش آن توسط داعش

عکس سند خرید و فروش یک دختر جوان (بعنوان کنیز)  توسط داعش در این سند که ممهور به مهر دادگاه داعشی می باشد، دو تا از نیروهای داعش اقدام به معامله یک دختر در مقابل 6500 ( واحد پول معلوم نیست) نموده اند. این سند با عنوان “دلیل ملکیت ” در دیوان قضا و مظالم…

Details

دفتر اسناد رسمی 9 نیر همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 9 نیر   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 9 نیر : اردبیل – نیر – خیابان امام (ره) – اردبیل نیر خیابان امام (ره) تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 9 نیر: 32283596-32283598 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر این دفترخانه اسناد رسمی اسرافیل نیک…

Details

دفتر اسناد رسمی 99 نمین همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 99 نمین   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 99 نمین : اردبیل – نمین – میدان شهدا – استان اردبیل شهرستان نمین میدان شهدا جنب مسجد جامع تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 99 نمین: 32327258 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر این دفترخانه اسناد…

Details

دفتر اسناد رسمی 88 نمین همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 88 نمین   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 88 نمین : اردبیل – نمین – مفتح روبروی بانک کشاورزی تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 88 نمین: 32327373 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر این دفترخانه اسناد رسمی حمید فتح الهی است.   انواع وکیل…

Details

دفتر اسناد رسمی 72 نمین همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 72 نمین   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 72 نمین : اردبیل – نمین – اردبیل- شهر آبی بیگلو- خ امام خمینی (ره) – بالاتر از بانک کشاورزی تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 72 نمین: 0452-3282166 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر این دفترخانه…

Details

دفتر اسناد رسمی 51 نمین همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 51 نمین   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 51 نمین : اردبیل – نمین – خ امام جنب حمام فاطمی و مخابرات تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 51 نمین: 3222046-0452 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر این دفترخانه اسناد رسمی 0 است.   انواع…

Details

دفتر اسناد رسمی 2 نمین همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 2 نمین   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 2 نمین : اردبیل – نمین – نمین- بازار تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 2 نمین: 3223411 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر این دفترخانه اسناد رسمی هوشمند مجیدی خلیل کندی است.   انواع وکیل دادگستری…

Details

دفتر اسناد رسمی 131 مشگین شهر همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 131 مشگین شهر   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 131 مشگین شهر : اردبیل – مشگین شهر – امام خمینی – مشگین شهر- خ امام- جنب بانک ملت مرکزی طبقه فوقانی تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 131 مشگین شهر: 32525256-32525256 با پیش شماره تلفن ? مشخصات…

Details

دفتر اسناد رسمی 130 مشگین شهر همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 130 مشگین شهر   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 130 مشگین شهر : اردبیل – مشگین شهر – خیابان امام – نبش خیابان ابوذر طبقه فوقانی تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 130 مشگین شهر: 5221804 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر این دفترخانه اسناد…

Details

دفتر اسناد رسمی 104 مشگین شهر همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 104 مشگین شهر   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 104 مشگین شهر : اردبیل – مشگین شهر – مشگین شهر- میدان جانبازان- روبروی ترمینال تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 104 مشگین شهر: 5232218 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر این دفترخانه اسناد رسمی شهروز…

Details