دفتر اسناد رسمی 68 مرند همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 68 مرند   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 68 مرند : اذربایجانشرقی – مرند – خیابان 7 تیر-اول کوچه صمصامی- طبقه فوقانی- پاساژ موذن تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 68 مرند : 2257870 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر این دفترخانه اسناد رسمی سیدحسن…

Details

دفتر اسناد رسمی 65 مرند همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 65 مرند   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 65 مرند : اذربایجانشرقی – مرند – طالقانی – خیابان طالقانی- روبروی مخابرات جدید/ جنب بانک کشاورزی/طبقه بالای شیرینی تک درخت تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 65 مرند : 42225050 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر…

Details

دفتر اسناد رسمی 31 مرند همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 31 مرند   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 31 مرند : اذربایجانشرقی – مرند – مرند- خ طالقانی-پایین تر از پل خوی-جنب اداره ثبت اسنادو املاک مرند تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 31 مرند : 2221782 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر این دفترخانه…

Details

دفتر اسناد رسمی 27 مرند همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 27 مرند   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 27 مرند : اذربایجانشرقی – مرند – مرند اول خ جلفا کوچه سینا طبقه فوقانی تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 27 مرند : 2256220 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر این دفترخانه اسناد رسمی محمود اتفاقی…

Details

دفتر اسناد رسمی 26 مرند همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 26 مرند   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 26 مرند : اذربایجانشرقی – مرند تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 26 مرند : 2234800 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر این دفترخانه اسناد رسمی زهرا کرمی است.   ”  انواع وکالت دادگستری انواع وکیل دادگستری…

Details

دفتر اسناد رسمی 24 مرند همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 24 مرند   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 24 مرند : اذربایجانشرقی – مرند – خ امام – خ شریعتی- روبروی پاساژ موذن- بازارچه سید زاده تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 24 مرند : 2264616 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر این دفترخانه اسناد…

Details

دفتر اسناد رسمی 16 مرند همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 16 مرند   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 16 مرند : اذربایجانشرقی – مرند – آذربایجانشرقی مرند خیابان طالقانی مغازه های ترمینال جنب اداره بازرگانی طبقه فوقانی واحد یک تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 16 مرند : 42236920-42236920 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر…

Details

دفتر اسناد رسمی 15 مرند همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 15 مرند   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 15 مرند : اذربایجانشرقی – مرند – خیابان طالقانی – چایکنارجنب پل قیام پاساژقصابی طبقه اول محل سابق درمانگاه شفا تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 15 مرند : 42247639 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر این…

Details

دفتر اسناد رسمی 14 مرند همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 14 مرند   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 14 مرند : اذربایجانشرقی – مرند – خیابان شهید رجائی- خیابان مسجد جامع – روبروی حسینیه/ مصلی امام خمینی(ره) تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 14 مرند : 42273538 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر این دفترخانه…

Details

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷-دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به خارج از صلاحیت ھیأتھای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است

آراي وحدت رويه ديوانعالي کشور مرجع تصویب: ھیئت عمومي ديوانعالي کشور شماره ویژه نامه: ٩۶٢ سال ھفتاد و سه شماره ٢١٠۴٧ رأی وحدت رویه شماره ٧۵٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به خارج از صلاحیت ھیأتھای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است…

Details