ماده 1296 قانون مدنی / ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی

متن ماده 1296 قانون مدنی ماده 1296 – هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده‌باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات…

Details

ماده 1295 قانون مدنی / ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی

متن ماده 1295 قانون مدنی “ماده 1295 – محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:(رج ماده 969ق.م) ‌اولاً – اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ‌ثانیاً – مفاد…

Details

ماده 1294 قانون مدنی / ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی

متن ماده 1294 قانون مدنی ماده 1294 – عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 1293 قانون مدنی / ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی

متن ماده 1293 قانون مدنی ماده 1293 – هر گاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است. تاریخچه قانون…

Details

ماده 1292 قانون مدنی / ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی

متن ماده 1292 قانون مدنی ماده 1292 – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 1291 قانون مدنی / ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی

متن ماده 1291 قانون مدنی “ماده 1291 – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است: 1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید. 2- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور…

Details

ماده 1290 قانون مدنی / ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی

متن ماده 1290 قانون مدنی ماده 1290 – اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح‌کرده باشد.(رج ماده 71ق.ث) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 1289 قانون مدنی / ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی

متن ماده 1289 قانون مدنی ماده 1289 – غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 1288 قانون مدنی / ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی

متن ماده 1288 قانون مدنی ماده 1288 – مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.(رج ماده 975ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 1287 قانون مدنی / ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی

متن ماده 1287 قانون مدنی ماده 1287 – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details