تفاوت حق انتفاع با اذن (اباحه در انتفاع)

تفاوت اذن (اباحه در انتفاع) با حق انتفاع در اثر عقد حق انتفاع منتفع مالک حق انتفاع می گردد، در صورتی که در اباحه یا  اذن در انتفاع ، منتفع حقی بر انتفاع پیدا نمی نماید بلکه انتفاع  بر او مباح می شود  و تا زمانی که این  اذن یا اباحه وجود داشته باشد تصرف برای  متصرف…

Details

ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت…

Details

ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود: ۱ – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم. ۲ – ابتلاء به مرضی که مانع از…

Details

ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌ به‌ تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌ مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد…

Details

ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که وکیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد. ‌وکیلی که دادخواست تقدیم کرده…

Details

ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تا زمانی که عزل وکیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود‌مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به…

Details

دفتر اسناد رسمی 726 تهران همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی ۷۲۶ تهران   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره ۷۲۶ تهران : تهران – تهران – خ شریعتی خ یخچال پ۱۵۳۸ ط اول جنوبی تلفن دفتر اسناد رسمی شماره ۷۲۶ تهران : ۲۲۲۶۷۵۸۱ با پیش شماره تلفن ۰۲۱ مشخصات سردفتر سردفتر این دفترخانه اسناد رسمی علیرضا موذن…

Details

دفتر اسناد رسمی 725 تهران همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی ۷۲۵ تهران   آدرس دفتر اسناد رسمی شماره ۷۲۵ تهران : تهران – تهران – محلاتی خیابان نبرد جنوبی تقاطع شهید ده حقی – تهران اتوبان شهید محلاتی،نبرد جنوبی تقاطع شهید ده حقی ضلع جنوبغربی پلاک ۲۵۲ ساختمان سیلور،طبقه ۴ واحد ۸ تلفن دفتر اسناد رسمی…

Details