معافیت مالیاتی 1396

بخشنامه مالیاتی / میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال ۱۳۹۶ 🔹شماره ۲۰۰/۹۶/۸ مورخ ۹۶/۱/۳۰🔹 🔷 بدینوسیله بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می‌گردد. 🔶 سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶،…

Details

‌ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

‌ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۰ – دعاوي راجع به تَرَ‌كه متوفي اگر چه خواسته، دِ‌ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَ‌كه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه‌مي‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي يادشده…

Details

ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۱۹ – هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم‌از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود. دراين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را…

Details

ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

‌‌ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۸ – عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود. شرح دعوای طاری دعوایی است که بر دعوای اصلی عارض شده است این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاهی اقامه می‌شود که…

Details

ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

‌ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۷ – هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به‌دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود،‌دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه…

Details

ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۶ – هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید. شرح بر اساس قانون ایین دادرسی…

Details

از تکذیب تا تایید دستگیری «ابوبکر البغدادی»

دقایقی پیش شایعاتی مبنی بر دستگیری ابوبکر بغدادی توسط نیروهای سوری و روس گزارش شده است. بر همین اساس سایت انتخاب به نقل از دفتر رسانه ای دبیرکل سازمان امنیت و اطلاعات اروپا در سایت رسمی خود مدعی شد، اطلاعات دقیقی در اختیار دارد که براساس آن، ابوبکر بغدادی سرکرده داعش در شمال سوریه دستگیر…

Details

ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۳ – در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به‌دادگاهي رجوع كند كه‌عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود. شرح ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی…

Details