ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۳ – در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به‌دادگاهي رجوع كند كه‌عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود. شرح ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی…

Details

ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۵- در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد. شرح تفکیک دعاوی به  منقول و غیر منقول از این جهت…

Details

ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۱۴ – درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. شرح  امارات در واقع جمع اماره بوده و معنی آن همان دلیل می باشد که در مرتیه ضعیف تری قرار دارد. تامین دلیل و امارات در واقع…

Details

‌ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

‌ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۲ – دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در‌دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد. شرح مطابق ماده ۱۲ قانون مدنی  مال…

Details

اتفاق دردناک قربانی شدن یک پلنگ در منبع آب کشاورزان

 

http://s8.picofile.com/file/8292357342/%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF.jpg

 

داستان های  ناگوار محیط زیست تمام شدنی نیست.

یک پلنگ ایرانی -گونه ای ارزشمند در حیات وحش ایران – با گیر افتادن در منبع آب کشاورزان از بین رفت.

این اتفاق در در منطقه سی‌سخت استان کهگیلویه و بویراحمد مشاهده شده است.

منبع: تسنیم

ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۱ – دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتي كه‌درايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت…

Details

ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۱۰ – رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌تعيين كرده باشد. شرح ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع اصلی رسیدگی را توضیح می دهد بر این اساس که اصولا رسیدگی بدوی در دادگاه…

Details