ماده 5 قانون مدنی / ماده ۵ قانون مدنی

متن ماده 5 قانون مدنی ماده 5 – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

ماده 4 قانون مدنی / ماده ۴ قانون مدنی

متن ماده 4 قانون مدنی ماده 4 – اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ‌شده باشد .   (رج اصل 169 ق.ا وماده 6 ق.م.ا و مواد6و7ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

ماده 3 قانون مدنی / ماده ۳ قانون مدنی

متن ماده 3 قانون مدنی ‌ماده 3 – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

ماده 2 قانون مدنی / ماده ۲ قانون مدنی

متن ماده 2 قانون مدنی “ماده 2 – قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. (اصلاحی تاریخ 23/9/1348) قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده 2 قانون مدنی ‌ماده واحده…

ماده 1 قانون مدنی / ماده ۱ قانون مدنی

متن ماده 1 قانون مدنی “ماده 1 – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت‌پنج روز آنرا امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از…

آیین نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی

آیین نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی           آیین نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی   در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» به شرح مواد آتی است.   ماده۱ـ در این…

كتاب پنجم از جلد دوم قانون مدنی در غايب مفقود الاثر

كتاب پنجم از جلد دوم قانون مدنی در غايب مفقود الاثر   كتاب پنجم – در غايب مفقود الاثر   ماده1011- غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او بهيچوجه خبري نباشد. ماده1012- اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد…

كتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنی در اقامتگاه

كتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنی در اقامتگاه   كتاب چهارم – در اقامتگاه   ماده1002- اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب…

كتاب سوم از جلد دوم قانون مدنی در اسناد سجل احوال

كتاب سوم از جلد دوم قانون مدنی در اسناد سجل احوال     كتاب سوم – در اسناد سجل احوال ماده992- سجل احوال هر كس بموجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين ميشود. ماده993- امور ذيل بايد در ظرف مدت و بطريقي كه به موجب قوانين يا نظامات خصوصه مقرر است بدائره سجل…

كتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی در تابعیت

كتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی در تابعیت   كتاب دوم – در تابعيت   ماده976- اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند : 1- كليه ساكنين ايران باستثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2- كساني كه پدر آنها…