ماده 524 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 524 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 524 – در صورت ارتكاب تخلف انضباطي توسط زنداني، يكي از تنبيهات زير با رعايت تناسب از سوي شوراي انضباطي تعيين و پس از تأييد قاضي اجراي احكام اجراء مي‌شود: الف- انتقال از مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال به زندان بسته يا نيمه­باز ب- محروميت از ملاقات حداكثر…

ماده 523 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 523 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 523 – اطفال تا سن دو سال تمام را نبايد از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده است جدا كرد، مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاء كند. در اين صورت كودك به پدر و در صورت فقدان يا عدم صلاحيت وي به ترتيب به جد پدري…

ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 522 – درصورتي كه مداواي محكوم به حبس در خارج از زندان ضروري باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، مدت زمان مورد نياز براي مداوا را با توجه به نظر پزشكي قانوني تعيين مي‌كند و با أخذ تأمين متناسب، اجراي حبس را به تعويق مي‌اندازد و هرگاه محكومٌ‌عليه…

ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 521 – در صورتي‌كه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجراي مجازات انفصال موقت از زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع مي‌شود. تبصره – مدت زماني كه محكومٌ‌عليه پيش از صدور حكم قطعي به موجب الزامات قانوني از خدمت معلق شده است، از ميزان…

ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 520 – محكومان مي‌توانند در صورت رعايت ضوابط و مقررات زندان و مشاركت در برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي و كسب امتيازات لازم پس از سپردن تأمين مناسب، ماهانه حداكثر سه روز از مرخصي برخوردار شوند. در موارد بيماري حاد يا فوت بستگان نسبي و سببي درجه يك…

ماده 519 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 519 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 519 – رييس زندان مكلف است هرگونه انتقال يا اعزام زنداني به زندان يا حوزه‌هاي قضايي ديگر و نيز بازگشت وي را بلافاصله و حسب مورد، به قاضي اجراي احكام كيفري يا مرجع قضايي مربوط به طور كتبي و با ذكر ادله و سوابق اطلاع دهد. تاریخچه…

ماده 518 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 518 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 518 – قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت پرونده محكوم به حبس را به گونه‌اي صادر كند كه حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت حبس محكومٌ‌عليه، دستور آزادي وي را در…

ماده 517 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 517 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 517 – چنانچه قاضي صادركننده حكم، ايام بازداشت قبلي را محاسبه نكرده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري به احتساب اين ايام، حسب ملاك‌هاي موضوع مواد فوق اقدام مي‏كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 516 – در مورد محكوميت به مجازات‌هاي جايگزين حبس، شلاق و جزاي نقدي، ايام بازداشت قبلي موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زير محاسبه مي‌شود: الف- به ازاي هر روز بازداشت قبلي، يك روز جزاي نقدي روزانه، هشت‌ ساعت خدمات عمومي و پنج روز از دوره مراقبت كسر…

ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 515 – مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع مي‌شود كه محكومٌ‌ عليه به موجب حكم قطعي لازم الاجراء، حبس شود. چنانچه محكومٌ‌ عليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده تحت‌ نظر يا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت…