ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 314 – هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه مي‌شود…

ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 313 – به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر…

ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 312 – هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود. تبصره – در جرايمي ‌كه تحقق…

ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 311 – شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي‏شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد. تبصره – هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي…

ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 310 – متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه‏ هاي قضايي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت مي‌گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد،…

ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 309 – صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرايم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) اين قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمت‌هاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 308 – رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمان‌ها، شركتها و مؤسسه‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسه‏ هاي عمومي غيردولتي، مديران كل، فرمانداران، مديران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه‏ هاي عمومي غيردولتي استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، شهرداران مراكز…

ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 307 – رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضايي، رييس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز…

ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 306 – به جرائم منافي عفت به طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي مي شود. تبصره- منظور از جرائم منافي عفت در اين قانون، جرائم جنسي حدي، همچنين جرائم رابطه نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 305 – به جرايم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (۳۵۲) اين قانون به طور علني در دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود. تبصره – احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيين‏نامه اجرائي آن است.” تاریخچه…