ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 34 – دستورهاي مقام قضايي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي‌شود. در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست، دستور به‌صورت شفاهي صادر مي‌شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس،…

ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 33 – دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. تاریخچه قانون…

ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 32 – رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضايي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت دارند. تبصره – ارجاع امر از سوي مقام قضايي به مأموران يا مقاماتي كه…

ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 31 – به‌منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه‌اي است كه توسط رييس قوه قضاييه تهيه مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 30 – احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و…

ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 29 – ضابطان دادگستري عبارتند از:‌ الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند. ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب…

ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 28 – ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي، به موجب قانون اقدام مي‌كنند.…

ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 27 – دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضايي دادسراي شهرستان‌هاي آن استان و افرادي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراء كيفري، نظارت مي‌كند و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد. تاریخچه قانون آئین…

ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 26 – انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي‌كند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 25 – به تشخيص رييس قوه قضاييه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرايم كاركنان دولت، جرايم امنيتي، جرايم مربوط به امور پزشكي و دارويي، رايانه‌اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشكيل مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی…