ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 4 – اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت…

ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 3 – مراجع قضايي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي‌شود، جلوگيري كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری…

ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 2 – دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، به صورت يكسان اعمال شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 1 – آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و…

قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات 94 / آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

    قانون آیین دادرسی كیفری (مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲) با الحاقات آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 8/7/1393 و اصلاحات مصوب 24/3/1394   بخش اول – كلیات فصل اول – تعریف آیین دادرسی كیفری و اصول حاكم بر آن ماده ۱- آیین دادرسی كیفری مجموعه مقررات و قواعدی است كه برای كشف جرم،…

ماده 528 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 528 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 528 – دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه براساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (‌ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي…

ماده 527 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 527 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 527 – چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور…

ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 526 – مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می‌توانند این…

ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 525 – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه…

ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 524 – مستثنيات ديِن عبارت است از: ‌الف – مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي. ب – وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه. ج – اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم…