ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. ‌عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد. شرح ماده ۳۷ آ.د.م قرارداد وكالت…

ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به‌نام موکل را‌خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد. شرح ماده ۳۶ آ.د.م بر اساس ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی موارد…

ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده باشد ، یا توكیل در آن خلاف شرع باشد لیكن در امور زیر باید اختیارات وكیل در وكالتنامه تصریح شود : ۱ – وكالت راجع…

ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: وكالت ممكن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر ، درمورد وكالتنامه های تنظیمی در ایران، وكیل می تواند ذیل وكالتنامه تایید كند كه وكالتنامه را موكل شخصاً در حضور او امضا یا مهر كرده یا انگشت زده…

ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۳۳ – وكلای متداعيين بايد داراي شرايطی باشند كه به‌موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر گرديده است. شرح ماده ۳۳ آ.د.م مهمترین نتیجه ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی این امر است که در دادگاهها ، صرفاً وکلای رسمی دادگستری حق ورود در پرونده را…

ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۳۲ – وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،‌شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا‌کارمندان رسمی خود با داشتن یکی…

ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۳۰ – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است. شرح ماده ۳۰ آ.د.م اختلاف درصلاحیت این است که دادگاهی در رسیدگی به دعوایی مراجع دیگری را صالح به…

ماده 29 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۲۹ – رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود. شرح ماده ۲۹ آ.د.م اختلاف درصلاحیت این است که دادگاهی در رسیدگی به دعوایی مراجع دیگری را صالح به رسیدگی بداند و این به معنی این است که آن دادگاه…

ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۸ ـ هرگاه بین دادگاههای عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی ، نظامی و انقلاب به صلاحیت ، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف…

ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۷ ـ درصورتی كه دادگاه رسیدگی كننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید . دادگاه مرجوع الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد…